Tìm kiếm


Lịch sự kiện
Tháng Chín
26-27 Trung Thu
Tháng Mười
13 Doanh nhân Việt Nam
20 Ngày Phụ nữ Việt Nam
31 Halloween
Tháng 11
07 Cách mạng Tháng Mười Nga
20 Ngày Nhà giáo Việt Nam

Điều khoản sử dụng

QUY ĐỊNH

XIN VUI LÒNG ĐỌC CÁC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY VÌ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO VIỆC BẠN SỬ DỤNG WEBSITE THIỆP VIỆT.

1. Các thay đổi với Thiệp Việt

Chúng tôi có thể - với toàn quyền hạn của mình và vào bất cứ lúc nào - bổ sung, sửa đổi hay xóa bỏ bất kỳ thông tin nào cũng như thay đổi sự trình bày, thành phần hoặc chức năng của trang web này mà không cần báo trước.

2. Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng Thiệp Việt sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.

3. Hành vi của người dùng

Bạn không có quyền:

Xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận, sử dụng hay tìm cách xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi, và/ hoặc bất kỳ khu vực dữ liệu nào nếu không được chúng tôi cho phép;

Hạn chế hoặc cấm đoán bất kỳ người dùng nào khác sử dụng và thưởng thức website Thiệp Việt.;

Gửi lên hoặc truyền phát bất kỳ thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động… hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội thuộc bất kỳ loại nào, bao gồm cả việc truyền bá hay khuyến khích những hành vi có thể cấu thành tội phạm hay vi phạm bất cứ điều khoản nào của luật pháp địa phương, quốc gia hay nước ngoài.

Gửi hoặc truyền bất kỳ dạng nào của quảng cáo, mời gọi, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hay bất kỳ dạng liên lạc có mục đích thương mại nào mà người dùng không mong muốn, thư rác hay flooding;

Gửi hoặc truyền bất kỳ thông tin hoặc phần mềm nào có chứa bất kỳ loại virus, Trojan, bọ hay các thành phần nguy hại nào;

Gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất, phân phát hoặc khai thác bằng bất cứ hình thức nào với bất cứ thông tin nào thu được từ Thiệp Việt vào mục đích thương mại; hoặc tải lên, gửi, xuất bản, truyền, tái sản xuất hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào những nội dung được bảo vệ bởi luật bản quyền và luật sở hữu trí tuệ của Thiệp Việt; hoặc tạo ra các biến thể của các nội dung đó mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chủ nhân hoặc người giữ bản quyền.

Bạn không có quyền trong và đối với thông tin được Thiệp Việt cung cấp và bạn sẽ không sử dụng thông tin trong trang web này với bất cứ hình thức nào hoặc bất cứ mục đích nào, trừ những điều khoản được xác lập trong bản Quy định sử dụng này.

4. Cấm truy cập

Chúng tôi có toàn quyền, vào mọi lúc, cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Thiệp Việt hoặc bất kỳ phần nào của website ngay lập tức và không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phậm bất cứ điều khoản nào trong bản Quy định hoặc sự cấm đoán hay từ chối đó phù hợp và cần thiết trong thẩm quyền của chúng tôi.

5. Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp tại Thiệp Việt có thể chứa thông tin từ bên thứ ba hoặc được Thiệp Việt chọn lọc từ các nguồn khác. Thông tin trên website Thiệp Việt không được coi là khuyến nghị hoặc xác thực của Thiệp Việt với bất kỳ mục đích nào, tương ướng với bất kỳ người, sản phẩm hoặc dịch vụ nào.

Thiệp Việt không chịu trách nhiệm nếu thông tin không được cập nhật; Thiệp Việt không độc lập thẩm định thông tin. Theo đó, chúng tôi không chấp nhận bất cứ trách nhiệm nào về các thông tin. Bạn sử dụng hoặc đặt niềm tin vào những thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và nguy cơ của riêng bạn.

6. Liên kết đến và đi từ Thiệp Việt

Các liên kết tại Thiệp Việt có thể dẫn bạn tới các website khác và bạn thừa nhận và đồng ý rằng Thiệp Việt không chịu trách nhiệm về sự chính xác hoặc giá trị của bất kỳ thông tin nào do các website liên kết cung cấp.

Liên kết tới các website khác không cấu thành sự xác nhận của Thiệp Việt về thông tin, sản phẩm, quảng cáo hoặc các tài liệu khác tại những website đó.

7. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi hoàn và tránh cho chúng tôi cùng Thiệp Việt khỏi những nghĩa vụ pháp lý, tố tụng, tổn thất, chi phí (bao gồm cả án phí không giới hạn) có liên quan tới hoặc phát sinh từ sự vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định và/ hoặc sự sử dụng của bạn với website Thiệp Việt. Chúng tôi có thể, trong trường hợp cần thiết, tham gia tố tụng trước các khiếu kiện hoặc đàm phán để dàn xếp. Không thỏa thuận nào gây ảnh hưởng đến quyền lợi hoặc bổn phận của chúng tôi được đưa ra nếu chúng tôi không đưa ra sự đồng ý bằng văn bản trước đó. Chúng tôi có toàn quyền, với chi phí của chúng tôi và có báo trước cho bạn, đảm nhận việc biện hộ và kiểm soát bất cứ khiếu kiện hoặc tố tụng nào.

8. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website Thiệp Việt đều thuộc về Thiệp Việt hoặc cấp phép hợp pháp cho Thiệp Việt sử dụng tại website này. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Thiệp Việt, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của website Thiệp Việt hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong Thiệp Việt.

Bạn đồng ý để chúng tôi tự do sử dụng, tiết lộ, áp dụng và sửa đổi bất kỳ ý tưởng, khái niệm, cách thức, đề xuất, gợi ý, bình luận hoặc liên lạc nào khác và thông tin được bạn cung cấp cho chúng tôi (“Phản hồi”) có liên quan tới Thiệp Việt và/hoặc dịch vụ của Thiệp Việt một cách hoàn toàn miễn phí. Bạn từ bỏ và đồng ý từ bỏ bất kỳ quyền và sự đòi hỏi với bất kỳ khoản tiền thưởng, phí, nhuận bút, lệ phí và/ hoặc các kiểu chi trả khác liên quan đến việc chúng tôi sử dụng, tiết lộ, áp dụng, và/hoặc chỉnh sửa bất kỳ hoặc tất cả Phản hồi của bạn.

9. Giới hạn trách nhiệm pháp lý và bảo đảm

Tất cả thông tin chỉ dành cho việc tham khảo tổng quát của bạn. Thiệp Việt không nhận bất cứ trách nhiệm nào về những thông tin đó.

TRUY CẬP CỦA BẠN TỚI VÀ SỬ DỤNG WEBSITE THIỆP VIỆT DO BẠN HOÀN TOÀN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VÀ ĐƯỢC CUNG CẤP NHƯ HIỆN CÓ. THIỆP VIỆT CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO HOẶC BẢO ĐẢM VỀ BẤT CỨ ĐIỀU GÌ, ĐƯỢC PHÁT NGÔN CỤ THỂ HAY HÀM Ý, BAO GỒM VÀ KHÔNG GIỚI HẠN, BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO BẤT C MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO.

TOÀN BỘ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA CHÚNG TÔI NẰM TRONG DỊCH VỤ CỦA THIỆP VIỆT VÀ BỊ GIỚI HẠN BỞI PHÁP LUẬT. CHÚNG TÔI KHÔNG CHỨNG THỰC, BẢO ĐẢM HOẶC BẢO HÀNH CHO BẤT CỨ VẬT LIỆU, SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO ĐƯỢC ĐƯA RA THÔNG QUA CHÚNG TÔI HOẶC WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. CHÚNG TÔI KHÔNG VÀ SẼ KHÔNG PHẢI LÀ MỘT THÀNH PHẦN THAM GIA VÀO BẤT KỲ THƯƠNG VỤ NÀO GIỮA BẠN VÀ MỘT BÊN THỨ BA.

Trong bất kỳ trường hợp nào, Thiệp Việt cũng không chịu trách nhiệm pháp lý về bạn hoặc bất kỳ người nào cho bất kỳ tổn thất nào, dù là trực tiếp, gián tiếp, bất ngờ, đặc biệt hoặc là hậu quả của sự kiện khác, kể cả thiệt hại trong kinh doanh hoặc lợi nhuận, phát sinh từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng thông tin của Thiệp Việt, ngay cả khi Thiệp Việt đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra các tổn thất đó.

Bạn hành xử và tin tưởng hoàn toàn vào kỹ năng và khả năng đánh giá của bạn đối với việc sử dụng và hiểu thông tin của Thiệp Việt. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng thông tin của bạn tuân thủ tất cả các yêu cầu của pháp luật hiện hành.

Giới hạn nghĩa vụ pháp lý trong Quy định sẽ được áp dụng với quy mô đầy đủ nhất được pháp luật hiện hành cho phép.

10. Nhiều người dùng

Nếu có từ hai người trở lên có liên quan đến Quy định này với tư cách người dùng, họ sẽ chia sẻ trách nhiệm pháp lý và quyền lợi.

11. Luật áp dụng

Quy định trên đây được thực thi theo pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Bạn mặc nhiên đồng ý tuân thủ thẩm quyền xét xử của các tòa án Việt Nam.


Quảng cáo

(C)2004-2012 Thiệp việt - Nhị cầu trái tim
Sponsored by vCard PRO 3.1 (C) 2004
keonhacai | Game thời trang | Teeshirt21.com | Game 24h | Game vui | Game y8 | Đào Vàng | Game kim cương | Lines 98 | Nông Trại | Pikachu | Lời chúc sinh nhật